CERTIFICATE

Gaba Test report

Gaba Test report

Black Tea Test Report

Black Tea Test Report

 Kết quả thử nghiệm sản phẩm Trà Đen  để chứng minh sản phẩm của chúng tôi đạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm. Chứng nhận hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam …

DONG SON COFFEE TEST REPORT

DONG SON COFFEE TEST REPORT

Kết quả kiểm ngiệm & phân tích thành phần sản phẩm Cà Phê

OOLONG DONG SON TEST REPORT

OOLONG DONG SON TEST REPORT

Kết quả thử nghiệm sản phẩm Trà Ô long để chứng minh sản phẩm của chúng tôi đạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm. Chứng nhận hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam …
DONG SON TEA COFFEE CO. , LTD Add: 79 Truong Van Hai Street, Tang Nho Phu B Ward, Dist 9, HCMCTel: (84)-(8)-6271 7339/Fax : (84)-(8)-3736 1898

 


Facebook Twitter Google Plus
Copyright © 2013 - 2023 Dong Son Tea.