Tặng trà mẫu cho hoạt động thử nếm

Tặng trà mẫu cho hoạt động thử nếm

 

Dong SonTea muốn chia sẻ về các loại trà của chúng tôi với những bạn đam mê trà. Nếu bạn là người yêu trà, có blog riêng của mình và muốn thử nếm , nhận xét khách quan về trà của chúng tôi trên blog của bạn, chúng tôi rất vui mừng để cung cấp các mẫu của chúng tôi. Như vậy bạn có thể chọn 3 mẫu  bất kỳ của các sản phẩm trên trang web của chúng tôi. Vui lòng điền vào bảng sau đây để yêu cầu mẫu và gởi vào địa chỉ email : info@dongsontea.com

Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.

 

Tên của bạn  (Your Name) *

Email của bạn (Your Email) *

Địa chỉ Blog của bạn (Your Blog Address) *

Tên trà bạn muốn thử  (The teas you are interested  in) :  *

 

Gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều email yêu cầu mẫu miễn phí. Chúng tôi sẽ lựa chọn và phê duyệt email đó, nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt. Do số lượng lớn các email, chúng tôi rất xin lỗi rằng chúng tôi không thể đáp ứng tất cả các email. Mong bạn hiểu và thong cảm cho chúng tôi.