Chiếu Lót Bàn Trà

Mã sản phẩm: 87.CLT01
Đơn vị tính: Cái
Tình trạng: Hết hàng
Giá: 55.000 VNĐ

 

Số lượng

CHIẾU LÓT BÀN TRÀ 

Loại lớn: 38.5 x 29.5

Giá: 50 000

Loại nhỏ: 33.5 x 24.5

Giá: 40 000

Các sản phẩm khác

BẾP CỒN HÂM NÓNG TRÀ - CAFE

BẾP CỒN HÂM NÓNG TRÀ - CAFE

Thuyền Trà Hoa Sen

Thuyền Trà Hoa Sen

Gác Ly Gỗ 03

Gác Ly Gỗ 03

Bếp Gang

Bếp Gang

Thuyền Trà 02

Thuyền Trà 02

Trưng Trà Sứ 01

Trưng Trà Sứ 01

Cây xúc trà gỗ

Cây xúc trà gỗ

Bộ gắp trà gỗ hương cẩn ốc

Bộ gắp trà gỗ hương cẩn ốc

Thuyền Trà 01

Thuyền Trà 01

Bộ gắp trà gỗ muồng

Bộ gắp trà gỗ muồng

Trưng Trà Sứ 02

Trưng Trà Sứ 02

Cây Gác Ly Tre

Cây Gác Ly Tre

Đế ấm Tetsubin

Đế ấm Tetsubin

Ấm Tetsubin 04

Ấm Tetsubin 04

Ấm Tetsubin 03

Ấm Tetsubin 03

Ấm Tetsubin 01

Ấm Tetsubin 01

Đế trưng ấm đơn

Đế trưng ấm đơn

Xô Đựng Xác Trà

Xô Đựng Xác Trà

Cây mở nắp ấm Tetsubin

Cây mở nắp ấm Tetsubin

Đế trưng ấm 3

Đế trưng ấm 3

Đế trưng ấm đôi

Đế trưng ấm đôi

Bộ gắp trà gỗ hương

Bộ gắp trà gỗ hương

Ấm Tetsubin 06

Ấm Tetsubin 06

Trưng Trà Sứ Đài Loan

Trưng Trà Sứ Đài Loan

Bộ Gắp Trà Có Đĩa

Bộ Gắp Trà Có Đĩa

Bộ lót ly chén

Bộ lót ly chén

Ấm Tetsubin 05

Ấm Tetsubin 05

Ấm Tetsubin 02

Ấm Tetsubin 02

Gác ly gỗ 02

Gác ly gỗ 02

Gác ly gỗ 01

Gác ly gỗ 01

Bộ Gắp Trà Gỗ Cẩm Lai

Bộ Gắp Trà Gỗ Cẩm Lai